GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

FARM VIỆT NAM là công ty khoa học ứng dụng, chuyên hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, và hợp tác đầu tư lĩnh vực  nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao và xử lý môi trường. FARM VIỆT NAM có 2 nhóm ngành (flat-form), bao gồm:

1. Nghiên cứu chuyển giao Công nghệ
2. Sản xuất Phân hữu cơ dạng Viên nén, và Dung dịch nước

FARM VIỆT NAM hành động vì một cuộc sống tốt đẹp, an toàn hơn, và mạnh khỏe hơn cho người dân Việt Nam bằng  cách kết hợp các ứng dụng khoa học tiên tiến trong   sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải hữu cơ, biến  các phế thải trong nông nghiệp và sinh hoạt thành những nguồn tài nguyên có giá trị.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ
MỤC TIÊU CỦA CÔNG NGHỆ FARM VIỆT NAM
SẢN PHẨM MỚI